Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng đã tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với các thí sinh dự tuyển từ ngày 02/4/2013 đến ngày 05/4/2013.
Sau khi tổng hợp kết quả kiểm tra, sát hạch, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng đã công bố công khai bảng tổng hợp điểm kết quả học tập và kiểm tra, sát hạch trên website Sở Y tế, website Bệnh viện và bảng Thông báo đặt tại trụ sở Bệnh viện kể từ ngày 11/04/2013.

Ngày đăng: 11/04/2013