HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2021

 

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2021

Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022, chiều ngày 15/12/2021, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng đã tiến hành Hội nghị Đại biểu Công chức, viên chức năm 2021.

Tham dự Hội nghị có BSCKII. Trương Văn Trình – Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo các phòng ban của Sở Y tế, lãnh đạo Phòng Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ Công an thành phố, cùng các đại biểu đại diện cho 1202 viên chức, người lao động tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng.

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đại biểu công chức, viên chức năm 2021 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ của Bệnh viện năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021;  Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và phát động thi đua năm 2022.

TS.BS Trần Đình Vinh - Giám đốc Bệnh viện báo cáo tại Hội nghị

Phát huy tinh thần dân chủ, Hội nghị cùng nhau thảo luận các vấn đề liên quan đến người lao động, bàn bạc các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng đời sống của viên chức, người lao động, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp trong tình hình tới.

Hội nghị vinh dự được lắng nghe ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở Y tế, ghi nhận những cố gắng mà tập thể lãnh đạo và nhân viên của Bệnh viện Phụ sản – Nhi trong sự nghiệp y tế của thành phố Đà Nẵng.

                      BS.CKII. Trương Văn Trình – Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo

BSCKII.Doãn Thanh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện

tổng kết công tác thi đua năm 2021, phát động thi đua năm 2022

Giao ước thi đua giữa Giám đốc Bệnh viện với Công đoàn Bệnh viện

Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm 2022 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

Đồng chí Giám đốc Bệnh viện tin tưởng, tập thể cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, viên chức Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng sẽ tiếp tục đồng sức đồng lòng, phát huy tốt những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ

Địa điểm google map

LIÊN HỆ NGAY 0236 395 7777 nếu có thắc mắc!

We truly care about our users and our service.

LIÊN HỆ NGAY

Chức năng nhân viên

Vui lòng chờ trong giây lát