Kế hoạch phát triển Tổng thể Bệnh viện giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch phát triển Tổng thể Bệnh viện giai đoạn 2021-2025

Đính kèm kế hoạch số: 1347/KH-BVPSNĐN ngày 21 tháng 12 năm 2020.

 

Địa điểm google map

LIÊN HỆ NGAY 0236 395 7777 nếu có thắc mắc!

We truly care about our users and our service.

LIÊN HỆ NGAY

Chức năng nhân viên

Vui lòng chờ trong giây lát