Tìm kiếm danh mục kỹ thuật
Tên Đơn vị Giá bảo hiểm Giá viện phí Giá yêu cầu
Mỳ Quảng 30.000 0.00
Cháo 10.000 0.00
Cháo 15.000 0.00
Cơm Cá 20.000 0.00
Cơm Cá 30.000 0.00
Bánh Mỳ 15.000 0.00
Cơm sườn 30.000 0.00
Cơm thịt kho 20.000 0.00
Cơm thịt kho 30.000 0.00
Xét nghiệm PCR SARS-CoV2 miễn phí Mẫu 0.00