Tìm kiếm danh mục kỹ thuật
Tên Đơn vị Giá bảo hiểm Giá viện phí Giá yêu cầu
Phí vận chuyển mẩu xét nghiệm trong Đà Nẵng lần 38000.00
Phí vận chuyển khám sức khỏe và xét nghiệm lần 4000000.00
Định lượng Glucose (dịch chọc dò) 13000.00 13000.00
Khám và theo dõi sau tiêm chủng 50000.00 50000.00 50000.00
Thu Tiền Sổ Tiêm Chủng 3000.00
Phim MRI - CT Scan/ 1 tấm 100000.00 100000.00
Đĩa CD 50000.00 50000.00
Gonadotrophin để chẩn đoán thai nghén bằng phương pháp hóa học-miễn dịch định tính 23500.00
HBsAb định lượng (VP) IU/L 119000.00
Thanh toán tạm ứng bộ áo quần bệnh nhân trẻ em Lần 120000.00