Tìm kiếm danh mục kỹ thuật
Tên Đơn vị Giá bảo hiểm Giá viện phí Giá yêu cầu
Trữ lạnh tinh trùng (1 tháng) 550000.00
Sinh khó (SĐCH, sinh hút, sinh ngược, sinh đôi, Forcep …) 1500000.00
Nạo buồng tử cung (sinh thiết, sót nhau sau sảy, sau đẻ) lần 500000.00 500000.00
Điều trị hóa chất thai ngoài tử cung(1 đợt điều trị) 800000.00
Nuôi cấy phôi (ngày 5) 3100000.00
Khám chuyển PK Lần 0.00 0.00 0.00
Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) lần 1028000.00
Lọc rửa tinh trùng lần 950000.00
Chuyển phôi tươi (không bao gồm catherer) 3850000.00
Cấy - tháo thuốc tránh thai loại 1 nang lần 210000.00 200000.00