Điện thoại: 0236.3957.725

Khoa Nhi Hô hấp được thành lập theo Quyết định số 166/QĐ-BVPSNĐN ngày 24/3/2016 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng

1. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 31 cán bộ, viên chức, gồm: 01 trưởng khoa, 01 phó trưởng khoa, 01 điều dưỡng trưởng khoa và 28 nhân viên. 

                                                                                                            

2. Chức năng, nhiệm vụ 

Khoa Nhi hô hấp là khoa lâm sàng, thực hiện khám, chăm sóc và điều trị các bệnh nhân nhi dưới 15 tuổi bị các bệnh lý hô hấp đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám Đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực  hiện các công việc tại khoa. 

Khoa thực hiện nhiệm vụ: khám, chữa bệnh lý về hô hấp, quản lý và tư vấn về bệnh lý hen phế quản, sử dụng các phương pháp không phẫu thuật để chữa bệnh, chú ý đến tâm sinh lý, chế độ ăn thích hợp với bệnh lý và lứa tuổi của trẻ em. Trong khám bệnh, chữa bệnh phải kết hợp chặt chẽ lâm sàng, các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng và kết hợp với các chuyên khoa.Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới.

3. Các bộ phận

- Điều trị các bệnh lý hô hấp;

- Quản lý Hen phế quản.