Điện thoại: 0236.3957.736/737

Khoa Phụ sản Tự nguyện được thành lập theo Quyết định số 179/QĐ-BVPSNĐN ngày 24/3/2016 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng

1. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 27 cán bộ, viên chức, gồm: 01 trưởng khoa, 01 phó trưởng khoa, 01 hộ sinh trưởng khoa và 24 nhân viên.

Trưởng khoa

BSCKII. Lê Thị Mộng Tuyền 

Phó trưởng khoa

ThS.BS. Vũ Văn Long

Hộ sinh trưởng khoa

CN. Hoàng Thị Huệ


2. Chức năng, nhiệm vụ 
Khoa Phụ sản Tự nguyện là khoa lâm sàng, thực hiệnđiều trị theo yêu cầu của bệnh nhân và người nhà trong phạm vi năng lựcđápứng của Bệnh viện, có chức năng tiếp nhận chăm sóc, phục vụ cho bệnh nhân sản và phụ khoa không có trình trạng nguy cơ tiến triển nặng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám Đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động tại khoa. 
Khoa có nhiệm vụ: thực hiện đúng các nội quy của Bộ Y tế, Sở Y tế, Bệnh viện đề ra; Phục vụ tất cả các bệnh nhân điều trị theo yêu cầu trên cơ sở đóng góp tự nguyện theo mức quy định; Theo dõi, chăm sóc, điều trị các bệnh nhân tiền sản, tiền phẫu, hậu phẫu sản phụ khoa; hậu sản, các bệnh nhân thụ tinh trong ống nghiệm có vấn đề: chuyển phôi, giảm thai, doạ sẩy thai, doạ sanh non, dưỡng thai, tiền sản giật, ối ít, đa thai, thai có kèm theo bệnh lý nội khoa: tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường… đồng thời phục vụ bệnh nhân người nước ngoài.
Khoa được bố trí liên hoàn, hợp lý để bảo đảm công tác chuyên môn, trang bị đầy đủ trang thiết bị  y tế, cơ sở hạ tầng, thực hiện đầy đủ các quy chế chuyên môn nhằm phục vụ thuận tiện, chất lượng và hiệu quả trong quá trình khám chữa bệnh; Tham gia nghiên sứu khoa học, chỉ đạo tuyến dưới, đào tạo cán bộ chuyên khoa và tham gia tuyên truyền bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, dân số kế hoạch hóa gia đình và phòng chống các bệnh phụ khoa.

3. Các bộ phận
- Chăm sóc và điều trị bệnh sản khoa;
- Chăm sóc và điều trị bệnh phụ khoa.