Điện thoại: 0236.3957.761/762/766

Khoa Y học nhiệt đới Nhi - Hồi sức tích cực và bệnh lý được thành lập theo Quyết định số 664/QĐ-BVPSNĐN ngày 10/7/2014 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng.

1. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 33 cán bộ, viên chức, gồm: 02 phó trưởng khoa, 01 điều dưỡng trưởng khoa và 30 nhân viên.


Phó trưởngkhoa
ThS.BS. Nguyễn Văn Ngữ

Phó trưởng khoa
ThS.BS. Nguyễn Hải Thịnh


Điều dưỡng trưởng khoa
CN. Nguyễn Thị Thu Vân


2. Chức năng, nhiệm vụ 

Khoa Y học nhiệt đới Nhi - Cấp cứu – Hồi sức tích cực và Bệnh lý là khoa lâm sàng, thực hiện quy chế công tác khoa nội nhi, là các phương pháp điều trị không phẫu thuật để chữa bệnh; Trong khám bệnh, chữa bệnh phải kết hợp chặt chẽ lâm sàng, các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng và kết hợp với các chuyên khoa; Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới.

Một số công tác đặc thù của khoa truyền nhiễm: Khoa phải bảo đảm các quy định về cách li, chống lây chéo, có buồng bệnh khép kín và có lối đi cho người bệnh vào khoa điều trị không đi qua các khoa khác; Có đủ các điều kiện và phương tiện khử khuẩn đối với người bệnh và người tiếp xúc; Chỉ đạo tuyến dưới và tham gia công tác phòng chống dịch tại cơ sở.

3. Các bộ phận

- Cấp cứu;

- Hồi sức tích cực;

- Bệnh lý.