KHOA Y HỌC NHIỆT ĐỚI NHI - HỒI SỨC TÍCH CỰC & BỆNH LÝ

1. Giới thiệu chung:

Khoa Y học nhiệt đới được thành lập vào ngày 10/7/2014 theo Quyết định số 664/QĐ-BVPSNĐN của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236. 3957761.

- LÃNH ĐẠO KHOA:

Trưởng khoa

Ths.Bs. Nguyễn Hải Thịnh

 

https://phusannhidanang.org.vn/images/stories/Gioi_thieu/Cac_chuyen_khoa/nguyen-thi-thu-van.jpg
   Điều dưỡng trưởng

             CNĐD. Nguyễn Thị Thu Vân          
 

- NHÂN SỰ:
   * Bác sỹ: 8
    + Thạc sỹ, bác sỹ nội trú: 2
    + Bác sỹ CK1: 3
    + Bác sỹ: 3
   * Điều dưỡng: 22
    + Cử nhân điều dưỡng: 11
    + Điều dưỡng cao đẳng: 11
   * Nhân viên phục vụ:  4

 

Tập thể Khoa Y học Nhiệt đới

2.Chức năng - Nhiệm vụ:
   - Tiếp nhận khám và điều trị các nhóm bệnh Y học nhiệt đới: Sốt xuất huyết Dengue, Tay chân miệng, Viêm não - màng não, Sởi, Cúm, Covid-19....
   - Thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm.
   - Đào tạo chuyên môn các bệnh y học nhiệt đới cho mạng lưới chữa trị ở thành phố Đà Nẵng.

   - Phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học y tế thực hiện công tác đào tạo sinh viên, học viên.

   - Ứng dụng kỹ thuật mới trong chẩn đoán điều trị và phòng bệnh.
   - Nghiên cứu khoa học.

3. Các bộ phận:
 - Phòng khám, tư vấn, tiếp nhận bệnh truyền nhiễm.

 - Phòng khám và điều trị ngoại trú (OPC).

 - Khu hồi sức tích cực.

 - Khu vực điều trị nội trú.

 

Phòng hồi sức Khoa Y học nhiệt đới

4. Định hướng phát triển:

- Từng bước nâng cao chất lượng điều trị, thái độ phục vụ.

- Mở rộng phòng hồi sức và khu điều trị nội trú, trang bị trang thiết bị hiện đại.

- Phát triển chuyên sâu các chuyên ngành thuộc truyền nhiễm nhi.

- Tăng cường nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.