KHOA NHI TỰ NGUYỆN

Điện thoại: 0236.3957.728 - 02363957729

Khoa Nhi Tự nguyện được thành lập theo Quyết định số 170/QĐ-BVPSNĐN ngày 24/3/2016 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng.

1.     Tổ chức nhân sự

Tổng số: 26 viên chức và người lao động, gồm: 01 trưởng khoa, 01 điều dưỡng trưởng khoa và 24 nhân viên.

                                                                           

2.   Chức năng, nhiệm vụ 

Khoa Nhi Tự nguyện là khoa lâm sàng, thực hiện khám, chăm sóc và điều trị các bệnh nhân nhi dưới 15 tuổi, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện các công việc tại khoa.

Khoa có nhiệm vụ: thực hiện đúng các nội quy của Bộ Y tế, Sở Y tế, Bệnh viện đề ra; Phục vụ các bệnh nhân điều trị theo yêu cầu trên cơ sở đóng góp tự nguyện theo mức quy định; Khám, chữa tất cả các bệnh lý không có nguy cơ truyền nhiễm và bệnh không đe dọa tiến triển nặng; Sử dụng phương pháp nội khoa để chữa bệnh, chú ý đến tâm sinh lý, chế độ ăn thích hợp với bệnh lý và lứa tuổi của trẻ em; Trong khám bệnh, chữa bệnh phải kết hợp chặt chẽ lâm sàng, các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng và kết hợp với các chuyên khoa; Tham gia đào tạo, đào tạo liên tục và nghiên cứu khoa học.