Điện thoại: 0236.3957.741

Khoa Hậu sản – Dưỡng nhi được thành lập theo Quyết định số 176/QĐ-BVPSNĐN ngày 24/3/2016 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng

1. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 34 cán bộ, viên chức, gồm: 01 trưởng khoa, 01 phó trưởng khoa, 01 hộ sinh trưởng khoa và 31 nhân viên.

                                                                                                                    

  

                                                                                                                       Trưởng khoa

                                                                                                                  BSCKII. Võ Thị Vy Lộc 

Phó trưởng khoa

BSCKII. Nguyễn Thị Mỹ ThảoHộ sinh trưởng khoa

CN. Thái Thị La Hòa

2. Chức năng, nhiệm vụ 
Khoa Hậu sản – Dưỡng nhi là khoa lâm sàng có nhiệm vụ chăm sóc bà mẹ cùng trẻ sơ sinh sau khi sinh. Khoa được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động của khoa. 
Khoa có nhiệm vụ: đảm bảo công tác chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh an toàn; Tham gia chỉ đạo tuyến dưới, đào tạo cán bộ chuyên khoa và tham gia tuyên truyền bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, dân số kế hoạch hóa gia đình; Tham gia nghiên cứu khoa học.

3. Các bộ phận
- Hậu sản: Chăm sóc bà mẹ cùng trẻ sơ sinh khỏe mạnh sau sinh;
- Dưỡng nhi: Chăm sóc trẻ sơ sinh khỏe mạnh sau sinh hoặc sau phẫu thuật mà mẹ không đủ sức khỏe để chăm bé.